La Cooperativa

Som una associació sense ànim de lucre que sorgeix al Baix Llobregat per oferir un espai de joc i creixement a infants a partir de dos anys, a les seves famílies i als adults que els acompanyen.

Les nostres bases s’arrelen en l’observació i en el coneixement de les necessitats profundes, i la nostra acció se centra en la creació de les condicions físiques i relacionals perquè aquestes necessitats puguin desenvolupar-se, des d’uns fonaments de respecte i amor cap a un mateix i cap a l’entorn.

Entenem el creixement, l’aprenentatge i el joc com un procés que necessita temps, límits i acompanyament; el nostre aprenentatge com a adults rau en poder oferir aquests elements des d’una posició exempta de judici i flexible, donant lloc a la diferència i a la particularitat de cada infant, de cada integrant de la família i de cada acompanyant.

Som conscients que acompanyar els processos de creixement, d’aprenentatge i de les relacions representa un dels majors reptes als quals com a adults podem enfrontar-nos, ja que entenem que cada organisme és perfecte en si mateix i completament capaç de trobar les seves estratègies de vida. Per això, una de les eines que fem servir és la contínua revisió de la nostra tasca diària, i dirigim els nostres objectius cap a nosaltres mateixos, i no en aconseguir resultats ni modificacions externes.

Assumim el nostre paper d’adults (tant acompanyants com a pares i mares) i el lloc que cadascú ocupa en el projecte, sentint que som miralls en els quals els nens es reflecteixen (i viceversa).

L’escolta activa, el respecte a la diferència, la flexibilitat de mantenir un espai viu que respongui a les necessitats del moment, la comunicació no violenta, la contínua formació multidisciplinària, les assemblees, l’espai per a l’autoregulació i la confiança profunda en la perfecció de cada ésser ens ajuden a generar un lloc on tot pot ser expressat, perquè tot pot ser rebut.

Obrim aquest espai per a nens a partir de 2 anys, de dilluns a divendres, de 9 a 14:30.